اجتماعی

اجتماعی

عدالت محوری، اتمام پروژه‌های نیمه تمام، توجه به نواحی منفصل و ارتقاء زیرساختهای شهری، مهمترین رویکردهای بودجه ۹۶

عدالت محوري، توجه به اتمام پروژه هاي نيمه تمام، ارتقاء وضعيت نواحي منفصل، اهتمام به امور فرهنگي و توسعه زير ساخت هاي شهري از مهمترين...

َقزوین لینک
َپوشش زنده قزوین پرس
َشهروند خبرنگار
عضویت در قزوین پرس
قاصدک24
چاپخانه آنلاین، سرویس آنلاین چاپ کتاب
موزه مردم شناسی حمام قجر
اینستاگرام قزوین پرس کانال تلگرام قزوین پرس آپارات قزوین پرس اپلیکیشن قزوین پرس