فصیحی رامندی: آن شرکت کره ای که قرار بود به ما اتوبوس بدهد چه شد؟ در جلسه کمیسیون تلفیق آن مورد را هم بررسی کنید! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

فصیحی رامندی: آن شرکت کره ای که قرار بود به ما اتوبوس بدهد چه شد؟ در جلسه
کمیسیون تلفیق آن مورد را هم بررسی کنید!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

غیاثوند: شرکت جهان الان کجاست؟ شرکت جهان پروژه سعدالسلطنه را گرفت اما اینجا اعلام حضور نمی کند! با این شرایط ما برویم آن قرارداد را فسخ کنیم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

غیاثوند: شرکت جهان الان کجاست؟ شرکت جهان پروژه سعدالسلطنه را گرفت اما اینجا
اعلام حضور نمی کند! با این شرایط ما برویم آن قرارداد را فسخ کنیم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

اشدری: چندمین بار است که این پروژه به سرمایه گذار سپرده می شود و سرمایه گذار پروژه را رها می کند! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: چندمین بار است که این پروژه به سرمایه گذار سپرده می شود و سرمایه
گذار پروژه را رها می کند!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

اشدری: اگر قرار است پروژه ای به بخش خصوصی واگذار شود و شهرداری ضامن وام آن پروژه شود، خود شهرداری هم وام را بگیرد! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: اگر قرار است پروژه ای به بخش خصوصی واگذار شود و شهرداری ضامن وام آن
پروژه شود، خود شهرداری هم وام را بگیرد!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

اشدری: پروژه های نیمه تمام، مدیریت شهری و شورای شهر را زیر سوال برده اند، ما هم خواستار تسریع پروژه های نیمه تمام هستیم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: پروژه های نیمه تمام، مدیریت شهری و شورای شهر را زیر سوال برده اند،
ما هم خواستار تسریع پروژه های نیمه تمام هستیم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

اشدری: شهرداری باید در خصوص مشکلات اداری این پروژه ها شفاف سازی کند، اگر این پروژه حل شدنی نیست، پروژه را به اوثاف واگذار کنید! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: شهرداری باید در خصوص مشکلات اداری این پروژه ها شفاف سازی کند، اگر
این پروژه حل شدنی نیست، پروژه را به اوثاف واگذار کنید!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

عطایی: در خصوص این برج، من به شخصه یک سرمایه گذار ترک را معرفی کردم که توانایی خرید کل مجموعه را هم داشت، اما مساله اوقاف برای اینها حل نشد! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

عطایی: در خصوص این برج، من به شخصه یک سرمایه گذار ترک را معرفی کردم که
توانایی خرید کل مجموعه را هم داشت، اما مساله اوقاف برای اینها حل نشد!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

غیاثوند: این موضوع باید در کمیسیون های تخصصی بررسی شود، با توجه به اینکه بلندمرتبه سازی در مرکز شهر را محدود کردیم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

غیاثوند: این موضوع باید در کمیسیون های تخصصی بررسی شود، با توجه به اینکه
بلندمرتبه سازی در مرکز شهر را محدود کردیم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

فصیحی رامندی: متوجه نمی شوم، در عرض ۱۰ دقیقه لایحه ای را دو فوریتی می کنند و بدون هیچ جزئیاتی به شورا ارائه می دهند؟! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

فصیحی رامندی: متوجه نمی شوم، در عرض ۱۰ دقیقه لایحه ای را دو فوریتی می کنند
و بدون هیچ جزئیاتی به شورا ارائه می دهند؟!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

فصیحی رامندی: یعنی شرکت آتیه شهر بشود پیمانکار ما، وام بگیرد، ما ضامن وام بشویم، او در آخر ۵۰ درصد سهم از پروژه بگیرد؟ #پوشش_زنده #قزوین_پرس

فصیحی رامندی: یعنی شرکت آتیه شهر بشود پیمانکار ما، وام بگیرد، ما ضامن وام
بشویم، او در آخر ۵۰ درصد سهم از پروژه بگیرد؟
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

لایحه دوفوریتی مشارکت برج حکم آباد جهت تکمیل، شرکت آتیه شهر با نصب بنر برای ایام نوروز همزمان با ورود گردشگران نشان دهد این برج در حال احداث است #پوشش_زنده #قزوین_پرس

لایحه دوفوریتی مشارکت برج حکم آباد جهت تکمیل، شرکت آتیه شهر با نصب بنر برای
ایام نوروز همزمان با ورود گردشگران نشان دهد این برج در حال احداث است
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

صلح جو: شهرداری دو تا اتوبوس از کارمندان خود را هر سال می فرستد، بنویسید که سهمیه آنان جزو همین ۸۰ درصد است! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

صلح جو: شهرداری دو تا اتوبوس از کارمندان خود را هر سال می فرستد، بنویسید که
سهمیه آنان جزو همین ۸۰ درصد است!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

به لایحه کمک به راهیان نور ۲۰ میلیون تومان افزوده شد، مجموعا ۱۲۰ میلیون تومان با تفکیک ۸۰ درصد ناحیه امام حسن(ع) قزوین، ۲۰ درصد ناحیه امام سجاد(ع) که به اتفاق آرا تصویب شد. #پوشش_زنده #قزوین_پرس

به لایحه کمک به راهیان نور ۲۰ میلیون تومان افزوده شد، مجموعا ۱۲۰ میلیون تومان با تفکیک ۸۰ درصد
ناحیه امام حسن(ع) قزوین، ۲۰ درصد ناحیه امام سجاد(ع)  که به اتفاق آرا تصویب شد.
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

فصیحی رامندی: در یادواره های شهدا ممکن است ما کمک هایی بکنیم اما برگزار کننده نیستیم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

فصیحی رامندی: در یادواره های شهدا ممکن است ما کمک هایی بکنیم اما برگزار
کننده نیستیم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

عطایی: بعضی از این برنامه ها و همایش ها با هزینه های کلان انجام می شود ولی تاثیرگذار نیست! ما همه کمکهای خود را در حوزه ایثار و شهادت را در قالب طرح راهیان نور ببینیم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

عطایی: بعضی از این برنامه ها و همایش ها با هزینه های کلان انجام می شود ولی
تاثیرگذار نیست! ما همه کمکهای خود را در حوزه ایثار و شهادت را در قالب طرح
راهیان نور ببینیم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

غیاثوند: این زیبنده یک عضو شورای شهر نیست که برود در راهیان نور بگوید من ۱۰۰ میلیون برای شما کمک گرفتم، حتما بگویید این کمک از طرف شورای شهر بوده است! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

غیاثوند: این زیبنده یک عضو شورای شهر نیست که برود در راهیان نور بگوید من
۱۰۰ میلیون برای شما کمک گرفتم، حتما بگویید این کمک از طرف شورای شهر بوده
است!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

غیاثوند: برادران ما در تنگنا هستند و این یک کار فرهنگی است، حتما تخصیص این مبلغ با سرعت بیشتری انجام شود و فرآیند اداری تسریع گردد #پوشش_زنده #قزوین_پرس

غیاثوند: برادران ما در تنگنا هستند و این یک کار فرهنگی است، حتما تخصیص این
مبلغ با سرعت بیشتری انجام شود و فرآیند اداری تسریع گردد
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

فصیحی رامندی: ما نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داده ایم، پارسال ۷۰ میلیون تومان بوده است، ۱۰۰ میلیون هم استانداری کمک کرد #پوشش_زنده #قزوین_پرس

فصیحی رامندی: ما نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داده ایم، پارسال ۷۰
میلیون تومان بوده است، ۱۰۰ میلیون هم استانداری کمک کرد
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

اشدری: ما سال گذشته بیشتر از این مبلغ به راهیان نور کمک کردیم، عدد سال گذشته ۱۲۰ میلیون تومان بود! امسال حداقل ۲۰ درصد افزایش بدهیم #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: ما سال گذشته بیشتر از این مبلغ به راهیان نور کمک کردیم، عدد سال
گذشته ۱۲۰ میلیون تومان بود! امسال حداقل ۲۰ درصد افزایش بدهیم
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

صدیقی: ما پارسال ۱۰۰ میلیون به ناحیه قزوین کمک کردیم اما ناحیه امام سجاد اعتراض کردند که هیچی به ما تعلق نگرفت! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

صدیقی: ما پارسال ۱۰۰ میلیون به ناحیه قزوین کمک کردیم اما ناحیه امام سجاد
اعتراض کردند که هیچی به ما تعلق نگرفت!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

صادقی نیارکی: من پیشنهاد میکنم با توجه به اهمیت راهیان نور، خود ما یک مبلغی را برای پایگاه امام سجاد اختصاص دهیم #پوشش_زنده #قزوین_پرس

صادقی نیارکی: من پیشنهاد میکنم با توجه به اهمیت راهیان نور، خود ما یک مبلغی
را برای پایگاه امام سجاد اختصاص دهیم
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

لایحه دو فوریتی کمک ۱۰۰ میلیون تومانی شهرداری قزوین به راهیان نور به اتفاق آرا تصویب شد. #پوشش_زنده #قزوین_پرس

لایحه دو فوریتی کمک ۱۰۰ میلیون تومانی شهرداری قزوین به راهیان نور به اتفاق
آرا تصویب شد.
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

غیاثوند: ما انتظار داریم حداقل در خصوص تغییر کاربری، نظر مشورتی کمیسیون تخصصی را بگیرند! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

غیاثوند: ما انتظار داریم حداقل در خصوص تغییر کاربری، نظر مشورتی کمیسیون
تخصصی را بگیرند!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس