اشدری: پروژه های کوچک مقیاس می بایست تا پایان اردیبهشت تمام شوند، تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: پروژه های کوچک مقیاس می بایست تا پایان اردیبهشت تمام شوند، تاکنون چه
اقداماتی انجام شده است؟!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

صلح جو: ما لایحه رفاهی را به شهرداری ابلاغ کردیم، با توجه به اینکه وضع شهرداری هم شب عید خوب بود، چرا پرداختی کارمندان انجام نشده است؟! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

صلح جو: ما لایحه رفاهی را به شهرداری ابلاغ کردیم، با توجه به اینکه وضع
شهرداری هم شب عید خوب بود، چرا پرداختی کارمندان انجام نشده است؟!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

فصیحی رامندی: در خصوص روز معلم، نظر همکاران این است که مبلغ افزایش یابد، کیفیت تجلیل را خودمان در آن جلسه بررسی کنیم #پوشش_زنده #قزوین_پرس

فصیحی رامندی: در خصوص روز معلم، نظر همکاران این است که مبلغ افزایش یابد،
کیفیت تجلیل را خودمان در آن جلسه بررسی کنیم
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

اشدری: هیچ وقت فراموش نمی کنم، آقای شهردار، تربیت بدنی که قرار بود قهرمانان ما را تجلیل کند جواب کرد! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: هیچ وقت فراموش نمی کنم، آقای شهردار، تربیت بدنی که قرار بود قهرمانان
ما را تجلیل کند جواب کرد!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

اشدری: شهرداری به مصوبات شورا، مخصوصا در خصوص پرسنل، با دقت نظر بیشتری توجه داشته باشد! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: شهرداری به مصوبات شورا، مخصوصا در خصوص پرسنل، با دقت نظر بیشتری توجه
داشته باشد!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

مجابی، نماینده شهرداری: آقای فصیحی ماده ۱۶ یک سقفی دارد، خواهشا یک رقمی هم برای شورای بعد باقی بگذارید، همه اش را برای روز معلم و… هزینه نکنید #پوشش_زنده #قزوین_پرس

مجابی، نماینده شهرداری: آقای فصیحی ماده ۱۶ یک سقفی دارد، خواهشا یک رقمی هم
برای شورای بعد باقی بگذارید، همه اش را برای روز معلم و… هزینه نکنید
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

نماینده شهرداری: در خصوص کارت های هدیه روز مرد، اولویت ما پرداخت حقوق تمامی کارمندان سازمان های زیر مجموعه است #پوشش_زنده #قزوین_پرس

نماینده شهرداری: در خصوص کارت های هدیه روز مرد، اولویت ما پرداخت حقوق تمامی
کارمندان سازمان های زیر مجموعه است
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

فصیحی رامندی: افزایش نیرو طبق بودجه ۹۶ ممنوع است، در خصوص تبدیل وضعیت ها یک گزارش ارائه شود #پوشش_زنده #قزوین_پرس

فصیحی رامندی: افزایش نیرو طبق بودجه ۹۶ ممنوع است، در خصوص تبدیل وضعیت ها یک
گزارش ارائه شود
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

نخستین: ما از عملکرد آقای شهردار در چهار سال گذشته راضی هستیم، اما در بحث استخدام لازم است شایسته سالاری مدنظر قرار داده شود! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

نخستین: ما از عملکرد آقای شهردار در چهار سال گذشته راضی هستیم، اما در بحث
استخدام لازم است شایسته سالاری مدنظر قرار داده شود!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

نخستین: پیمانکارهایی داریم، مثل خاتم، دی و انصار که قرار بود در پروژه ها بحث اشتغال زایی بومی را مدنظر قرار دهند #پوشش_زنده #قزوین_پرس

نخستین: پیمانکارهایی داریم، مثل خاتم، دی و انصار که قرار بود در پروژه ها
بحث اشتغال زایی بومی را مدنظر قرار دهند
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

نخستین: قرار شد مناطق، کارهای انجام شده در این چهار سال و کارهای مانده را گزارش دهند که هنوز به دست ما نرسیده است #پوشش_زنده #قزوین_پرس

نخستین: قرار شد مناطق، کارهای انجام شده در این چهار سال و کارهای مانده را
گزارش دهند که هنوز به دست ما نرسیده است
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

صلح جو: شایعه ای مطرح شده در خصوص تبدیل وضعیت ها، شورا باید از سهمیه و وضعیت تبدیل وضعیت ها اطلاع پیدا کند #پوشش_زنده #قزوین_پرس

صلح جو: شایعه ای مطرح شده در خصوص تبدیل وضعیت ها، شورا باید از سهمیه و
وضعیت تبدیل وضعیت ها اطلاع پیدا کند
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

صلح جو: سال گذشته دوبار هدیه روز زن به کارمندان شهرداری دادیم، ولی هنوز هدیه روز مرد پارسال را نداده ایم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

صلح جو: سال گذشته دوبار هدیه روز زن به کارمندان شهرداری دادیم، ولی هنوز
هدیه روز مرد پارسال را نداده ایم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

مجابی: جشنواره بازی و اسباب بازی به نوعی برند شهر شده است، خیلی ها از شهرهای مختلف منتظر شروع این جشنواره هستند. #پوشش_زنده #قزوین_پرس

مجابی: جشنواره بازی و اسباب بازی به نوعی برند شهر شده است، خیلی ها از
شهرهای مختلف منتظر شروع این جشنواره هستند.
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

عطایی: شهرداری قزوین بیش از سایر مجموعه ها در بحث اشتغال فعال بوده است، پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری موجب اشتغال زایی شده #پوشش_زنده #قزوین_پرس

عطایی: شهرداری قزوین بیش از سایر مجموعه ها در بحث اشتغال فعال بوده است،
پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری موجب اشتغال زایی شده
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

عطایی: در خصوص بحث اشتغال، یکی از دلایل آن جذب دانشجوی بیش از حد است، کشورهای پیشرفته انقدر مثل ما تولید تحصیل ندارند… #پوشش_زنده #قزوین_پرس

عطایی: در خصوص بحث اشتغال، یکی از دلایل آن جذب دانشجوی بیش از حد است،
کشورهای پیشرفته انقدر مثل ما تولید تحصیل ندارند…
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

عطایی: عده ای خرده می گیرند چرا مقصد یک روزه؟ شهر ونیز مقصد گردشگری یک روزه است، قزوین را با انجا مقایسه نمی کنیم، قزوین به خاطر دسترسی ها این موقعیت را دارد #پوشش_زنده #قزوین_پرس

عطایی: عده ای خرده می گیرند چرا مقصد یک روزه؟ شهر ونیز مقصد گردشگری یک روزه
است، قزوین را با انجا مقایسه نمی کنیم، قزوین به خاطر دسترسی ها این موقعیت
را دارد
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

عطایی: در خصوص برگزاری جشنواره بازی و اسباب بازی و تبدیل قزوین به مقصد یک روزه، تشکر ویژه از دکتر نصرتی و مهندس وزیری نژاد دارم #پوشش_زنده #قزوین_پرس

عطایی: در خصوص برگزاری جشنواره بازی و اسباب بازی و تبدیل قزوین به مقصد یک
روزه، تشکر ویژه از دکتر نصرتی و مهندس وزیری نژاد دارم
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

ظاهری: یکی از مباحث مدیریت هزینه این است که بررسی کنیم چرا ساخت و ساز در شهرداری گران تر از بخش های دیگر تمام می شود #پوشش_زنده #قزوین_پرس

ظاهری: یکی از مباحث مدیریت هزینه این است که بررسی کنیم چرا ساخت و ساز در
شهرداری گران تر از بخش های دیگر تمام می شود
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

اشدری: مسئولین کنار هم باید شرایط را برای اشتغال مردم مساعد کنند، در شورایاری ها ما افراد دلسوز و متخصص فراوان داریم #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: مسئولین کنار هم باید شرایط را برای اشتغال مردم مساعد کنند، در
شورایاری ها ما افراد دلسوز و متخصص فراوان داریم
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس

اشدری: این مایه شرمساری است که ما به زر و زیور شهر می رسیم و فکری به حال معیشت مردم نمی کنیم! #پوشش_زنده #قزوین_پرس

اشدری: این مایه شرمساری است که ما به زر و زیور شهر می رسیم و فکری به حال
معیشت مردم نمی کنیم!
#پوشش_زنده
#قزوین_پرس