فرهنگی

جورچین خوشنویسی عماد، محصول جدید شرکت برگه زرینه قلم عماد

خوشنویسی عماد66

جورچین خوشنویسی عماد، محصول جدید شرکت برگه زرینه قلم عماد براساس اصول صحیح نگارش خط نستعلیق طراحی گردیده است

جورچین خوشنویسی عماد، محصول جدید شرکت برگه زرینه قلم عماد براساس اصول صحیح نگارش خط نستعلیق طراحی گردیده است و در جهت آموزش دیداری صحیح حروف الفبای فارسی به صورت تصویرسازی باعث افزایش قدرت شناخت و آموزش مشق نظری دانش آموزان میگردد.این جورچین علاوه بر جنبه های آموزشی باعث افزایش قدرت تحلیل، پرورش هوش ،حس کنجکاوی و استعدادیابی دانش آموزان طراحی گردیده است.این جورچین براساس نیازهای آموزشی وفکری گروه های سنی : سال های قبل از دبستان تا سال های آغازین دبستان برا اساس آموزش ها و تحقیقات روانشناسی خوشنویسی طراحی گردیده است.این جورچین دارای شماره ثبتی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد.


banner
َقزوین لینک
َپوشش زنده قزوین پرس
َشهروند خبرنگار
عضویت در قزوین پرس
حسین رحمانی
قاصدک24
مجله آنلاین گردشگری قزوین
چاپخانه آنلاین، سرویس آنلاین چاپ کتاب
موزه مردم شناسی حمام قجر
اینستاگرام قزوین پرس کانال تلگرام قزوین پرس آپارات قزوین پرس اپلیکیشن قزوین پرس